ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลแม่วงก์

          โรงพยาบาลแม่วงก์   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9  ตำบลแม่วงก์  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์   ประวัติเริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลแม่วงก์ เมื่อปี 2537 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างตึก ต่างๆจนแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2538 มีเตียงให้บริการผู้ป่วยในครั้งแรกจำนวน 10 เตียง จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอดจนปัจจุบันนี้ ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงเมื่อวันที่ 27  ธันวาคม พ.ศ. 2544  (เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2) ปัจจุบันมีนายแพทย์ประวิทย์  สายคุณากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์         

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในเครือข่ายบริการสุขภาพ จำนวน    10    แห่ง ได้แก่

1.รพ.สต.บ้านคลองน้ำโจน

2.รพ.สต.บ้านหนองไผ่

3.รพ.สต.บ้านคลองไทร

4.รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ

5.รพ.สต.บ้านหนองไม้

6.รพ.สต.บ้านตลิ่งสูง

7.รพ.สต.บ้านปางขนุน

8.รพ.สต.บ้านกัลยานิคม

9.รพ.สต.บ้านทุ่งสาคร

10.รพ.สต.บ้านวังซ่าน

Loading

Skip to content